BoligJobOrdningen - Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Uddrag af information fra SKAT

Der er indgået en bred politisk aftale om at genindføre håndværkerfradraget (BoligJobordningen) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014.

Den 3. juli er der fremsat lovforslag om ordningen, der skal gælde for hele 2015.

Når loven er vedtaget - formentligt ultimo august - kan du allerede cirka to uger efter vedtagelsen ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste tre måneder af året.

Cirka 3- 4 uger efter at loven er vedtaget, kan du indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et særligt modul. Så husk at gemme kvitteringerne.

 • Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms. Fradraget er pr. person
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
 • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.

Fradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Se regler nedenfor

Ydelser dækket af håndværkerfradrag

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Du må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeservice-ordningen).

Arbejde på boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, fx:

 • Nye tagsten, tagplader, tagpap og strå mv.
 • Udskiftning af spær
 • Isolering af taget
 • Nye tagrender/reparation
 • Nye afløbsrør/reparation
 • Afvaskning og maling af eternittag
 • Gangbro ved isolering
 • Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye vinduer
 • Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas
 • Reparation og maling af vinduesrammer mv.
 • Ovenlysvinduer
 • Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre
 • Døre i franske altaner
 • Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt
 • Forsatsvinduer

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre
 • Reparation af gamle døre
 • Maling af døre
 • Vindueshul laves om til et dørhul

Reparation, maling og isolering af ydervægge, fx:

 • Murerarbejde
 • Isolering
 • Malerarbejde
 • Hulmursisolering
 • Fugning
 • Sandblæsning m.v.
 • Facaderenovering
 • Reparation og understøbning af sokkel

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede, fx:

 • Niveaufri indgang til boligen
 • Større badeværelse
 • Fjernelse af trin
 • Udvidelse af døre

Fornyelse eller etablering af dræn, fx:

 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Arbejde på boligens indre rammer

Reparation eller fornyelse af køkken og bad, fx:

 • Opsætning af køkkenelementer
 • Nedrivning af vægge
 • Murerarbejde
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Tømrer/snedkerarbejde
 • Installation af gulvvarme

Gulvarbejde, fx:

 • Afslibning af gulv
 • Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)
 • Fjernelse af gammelt gulv
 • Maling af gulv
 • Lakering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring, fx:

 • Nettilsluttede røgalarmer
 • Forbedre elinstallationer
 • HPFI-relæ opsætning
 • Udskiftning til branddør
 • Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, fx:

 • Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandsslukkere

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, fx:

Reparation eller fornyelse af elinstallationer, fx:

 • Afbrydere og stikkontakter
 • Bevægelsesfølere
 • Dagslysføler
 • Nye ledninger
 • Erstatning af stofledninger
 • Nye føringsveje
 • Indfræsning af ledninger i vægge
 • Opsætning af spots

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg, fx:

 • Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, fx:

 • Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, der ikke kan køle
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder, fx:

 • Loft og vægge
 • Paneler og indfatninger
 • Tapetsering
 • Stuk - rensning mv.
 • Vandskuring

Serviceydelser i hjemmet

Der er tillige mulighed for fradrag for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring, vinduespudsning, havearbejde m.m.

Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
 • Du skulle bo i boligen, mens arbejdet blev udført.

1. Du skal selv betale for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få servicefradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

2. Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få servicefradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over ydelser med servicefradrag.

3. Du skal bo i boligen

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed.

Arbejder der ikke giver håndværkerfradrag

Der er ikke håndværkerfradrag for følgende ydelser:

 • Lægning af sten eller fliser i for eksempel havegange, indkørsler og terrasser.
 • Trapper - hverken inde i eller uden for boligen.
 • Opsætning af lofter (lofter i køkken og bad er dog omfattet).
 • Læmure, stakitter og lign.
 • Saunaer, spabade og swimmingpools.
 • Altaner - dog er franske altaner omfattet.
 • Carporte, garager, skure, udhuse og overdækkede terrasser - taget er dog omfattet, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag.
 • Udestuer/havestuer - dog gives der fradrag for udskiftning af vinduer og døre.
 • Indvendige døre.
 • Skorstene.
 • Antenneinstallationer.
 • Døre og vinduer i nye huller.
 • Brændeovn og pejse mv.
 • Røgsugningsanlæg til pejse, ovne mv.
 • Luft/luft-varmepumper, og varmepumper, der kan køle.
 • Reparation eller udskiftning af dørlåse (dørlåse er dog omfattet ved udskiftning af yderdøre).
 • Opsætning af postkasser.
 • Opsætning af tyverialarmer.
 • Arbejde på et oliefyr (reparation og vedligeholdelse er dog omfattet, hvis det er udført i perioden 1.6.-31.12. 2011)
 • Lyskasser og lysskakter.
 • Sløjfning af brønde og boringer.
 • Træfældning og fjernelse af væltede træer.
 • Rådgivningsydelser fra arkitekter, ingeniører m.fl., for eksempel termografi og kloakinspektion.
 • Tilslutningsafgifter (for eksempel vedrørende fjernvarme, naturgas, el, vand, kloak)
 • Lektiehjælp som hovedydelse.

Håndværkerfradrag for fritidsboliger

Tidligere fradrag for fritidsboliger var gældende fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014.​

Vil du ringes op?

Vi står altid klar på at give dig det bedste tilbud. 

Udfyld formularen, og vi vil hurtigst muligt ringe dig op med det bedste tilbud til dit projekt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

.... Et kvalitetsbevidst malerfirma med et højt serviceniveau, der leverer kvalitets malerarbejde til den rette pris ....

Nybo-Kessler Malerfirma er vurderet 5.0 / 5 stjerner på baggrund af 13 anmeldelser på Facebook

Ballerup

Metalbuen 20 B

2750 Ballerup

Telefon: 44 82 28 90 eller 32 55 78 33

E-mail: info@nybo-kessler.dk

Hørsholm lokalafdeling

Ørbækgårds Allé 507 2. tv.
2970 Hørsholm
Telefon: 28 79 28 90

E-mail: cnf@nybo-kessler.dk

Kastrup lokalafdeling
Lyngborgvej 27
2770 Kastrup
Mobil: 40 35 19 20
Email: jh@nybo-kessler.dk

​CVR: 26578701